Ανώφελη πιθανόν η απώλεια βάρους σε παχύσαρκους ασθενείς προεγχειρητικά

Προεγχειρητική απώλεια βάρους

Περιεχόμενα

  Με απλά λόγια, το μπαλόνι καθιστά τη δίαιτα πιο εύκολη και «σίγουρη». Το ενδογαστρικό μπαλόνι εισάγεται στο στομάχι από το στόμα με τη βοήθεια λαπαροσκοπίου, προκειμένου να περιορίσει τη χωρητικότητά του. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ανθρώπους με πρόσκαιρο πρό­βλημα παχυσαρκίας π.

  Μελέτη απώλειας βάρους με ολική γαστρική πτύχωση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λαπαροσκοπική ολική γαστρική πτύχωση είναι μια νέα ελάχιστα επεμβατική και αναστρέψιμη τεχνική για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Στην επέμβαση αυτή ο θόλος και το μείζον τόξο του στομάχου πτυχώνονται προς τα έσω με ορομυικές ραφές δείτε αναλυτική περιγραφή εδώ. Στόχος της επέμβασης είναι η ελαχιστοποίηση της χωρητικότητας και της διατασιμότητας του στομάχου, ώστε να περιορίζεται η υπερκατανάλωση τροφής.

  Οι ασθενείς επέλεξαν την επέμβαση με τα εξής κριτήρια: αποφυγή μείζονος επέμβασης, αναστρεψιμότητα, ελαχιστη παραμονή στην κλινική και αποφυγή εμφυτεύματος.

  απώλεια βάρους χειροτεχνίες

  Μετά το χειρουργείο οι ασθενείς είχαν ελευθερία επιλογών στη διατροφή, εκτός από την κατανάλωση γλυκισμάτων και αναψυκτικών στα οποία συνεστήθη περιορισμός. Σε τρείς περιπτώσεις υπήρξε αποτυχία λόγω διάσπασης της συρραφής και ασήμαντη απώλεια βάρους. Οι περιπτώσεις αυτές εξαιρέθηκαν από τη μελέτη.

  Συμβουλές απώλειας βάρους για παιδιά

  Εικόνα 1. Σύγκριση των δικών μας αποτελεσμάτων με γαστρική πτύχωση κόκκινο με τα αποτελέσματα του γαστρικού δακτυλίου πράσινο όπως παρουσιάζονται προεγχειρητική απώλεια βάρους τρείς από τις μεγαλύτερες δημοσιευμένες σειρές ασθενών. Παρατηρείστε ότι η απώλεια βάρους μετά απο γαστρική πτύχωση είναι ραγδαία στο πρώτο εξάμηνο.

  πρωταθλητής απώλειας βάρους

  Εικόνα 2. Ιστόγραμμα boxplot διακύμανσης προεγχειρητικού και μετεγχειρητικού βάρους των ασθενών μας.

  προεγχειρητική απώλεια βάρους

  Η μέση τιμή του βάρους μετά την επέμβαση κατήλθε από τα προεγχειρητική απώλεια βάρους στα 90 κιλά. Σε σύγκριση με τον γαστρικό δακτύλιο και για το ίδιο χρονικό διάστημα, η ολική γαστρική πτύχωση φαίνεται ότι προκαλεί ταχύτερη και μεγαλύτερη απώλεια βάρους Εικόνα 1.