Περισσότερα

Απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall

Αποτελεσματικές θεραπείες[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Μια ποικιλία ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων και προσεγγίσεων μέσω τροποποίησης της συμπεριφοράς για την διαχείριση της ΔΕΠΥ χρησιμοποιούνται απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall τους ψυχολόγους και τους ψυχίατρους.

Αυτές περιλαμβάνουν την ψυχοθεραπεία και την θεραπεία της λειτουργικής μνήμης. Η βελτίωση του περιβάλλοντος στο σπίτι και στο σχολείο με εκπαίδευση διαχείρισης γονέων και διαχείριση σχολικής τάξης μπορεί να συμβάλλει θετικά στην συμπεριφορά παιδιών με ΔΕΠΥ.

Προγράμματα εκπαίδευσης αυτο-ελέγχου έχουν δείξει να έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Εναλλακτικές λύσεις για Adderall

Μια μετά-ανάλυση μιας έρευνας για την ΔΕΠΥ απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall κατέληξε ότι υπήρχε μια έλλειψη δεδομένων που αφορούν τις δυνητικές δυσμενείς παρενέργειες από τα φάρμακα για την ΔΕΠΥ, [13] με πολύ λίγες μελέτες που να βεβαιώνουν για την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα των θεραπείων μετά το πέρας τεσσάρων μηνών, [14] και καμία μη-τυχαία ελεγχόμενη δοκιμή που να βεβαιώνει για περιόδους χρήσης μικρότερες των δύο ετών.

Τα πιο κοινά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, διάσπαση προσοχής, δυσκολία στην συγκέντρωση και στον εστίασμο, διολίσθηση βραχυπρόθεσμης μνήμης, αναβολή, προβλήματα στην οργάνωση ιδεών και υπαρχόντων, βραδύτητα, παρορμητικότητα και αδύναμου σχεδιασμού και εκτέλεσης. Η ΔΕΠΥ διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες: πρωταρχικά απρόσεκτος, πρωταρχικά υπερκινητικός, και συνδυασμός αυτών.

Η ΔΕΠΥ πιθανώς είναι μια ετερερογενής διαταραχή που προκαλείται από ένα συνδυασμό αμφότερων γενετικών και περιβαντολλογικών συνθηκών. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μια πλειοψηφία της ΔΕΠΥ προέρχεται από έναν συνδυασμό διαφόρων γονιδίων, αρκετά από τα οποία επηρεάζουν τους μεταφορείς της ντοπαμίνης.

Η ΔΕΠΥ φαίνεται να απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall εξαιρετικά κληρονομική. Η διαταραχή της εναντιωτικής προκλητικής, η διαταραχή διαγωγής, το άγχος, η κατάθλιψη, η διπολική διαταραχή και η κατάχρηση ουσιών μπορούν να αποτελούν συννοσηρές συνθήκες.

Η αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ είναι πολύ πιο δύσκολη όταν εμφανίζονται συννοσηρότητες. Η ΔΕΠΥ μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο στα κορίτσια απ' ό,τι στα αγόρια, όταν υπάρχουν συννοσηρότητες. Αποτελεσματικότητα[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Ο συνδυασμός της φαρμακευτικής αγωγής και της θεραπείας μέσω τροποποίησης της συμπεριφοράς είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ, ακολουθούμενη μόνο από την αντιμετώπιση μέσω φαρμάκων, και κατόπιν της θεραπείας μέσω τροποποίησης της συμπεριφοράς.

Σε όρους αποδοτικότητας, η διαχείριση με φάρμακα φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική, ακολουθούμενη από την αντίστοιχη μέσω τροποποίησης συμπεριφοράς, και συνδυασμένης αντιμετώπισης.

Η πλέον αποδοτική και οικονομικά αποτελεσματική μεμονωμένη αντιμετώπιση ήταν αυτή που χρησιμοποιούσε διεγερτικά. Οι συννοσηρές διαταραχές αναφορικά με δύο παθήσεις που συνυπάρχουν, π. Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Υπάρχει μια απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται από τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους.

Αυτή που επιλέγεται σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από τον ασθενή και τα συμπτώματα που αυτός παρουσιάζει. Οι προσεγγίσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν την ψυχοθεραπεία, την θεραπεία μέσω της γνωστικής συμπεριφοράς, ομάδες υποστήριξης, εκπαίδευση των γονέων, διαλογισμό και εκπαίδευση των ένα κούνημα απώλειας βάρους δεξιοτήτων.

απώλεια βάρους τρίτη βάρδια gayoon απώλεια βάρους

Αν η ψυχοθεραπεία αποτύχει να επιφέρει βελτίωση της κατάστασης τότε ο διαλογισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσθήκη αυτής ή μια εναλλακτική προσέγγιση.

Βελτιώνοντας την κατανόηση των γονέων πάνω στην συμπεριφορά του παιδιού και διδάσκοντας τους στρατηγικές για την βελτίωση της λειτουργικότητας τους και της επικοινωνίας τους και αποθαρρύνοντας ανεπιθύμητες συμπεριφορές έχει απτά αποτελέσματα στα παιδιά με ΔΕΠΥ. Οι διαφορετικές επιμορφωτικές παρεμβάσεις για τους γονείς από κοινού καλλούνται Εκπαίδευση Διαχείρισης Γονέων.

Οι τεχνικές συμπεριλαμβάνουν επεμβατική εξαρτημένη μάθηση: μια συνεχόμενη εφαρμογή αμοιβών για την επίτευξη στόχων και καλής συμπεριφοράς θετική ενίσχυση και ποινές όπως προσωρινές διακοπές ή ανάκληση των δικαιωμάτων για αδυναμία επίτευξης απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall ή κακής συμπεριφοράς.

Όταν παίρνετε φάρμακα για την υπερκινητικότητα είναι ακριβώς σαν να έχετε διατροφική διαταραχή

Η διαχείριση της σχολικής τάξης είναι παρόμοια με την διαχείριση της επιμόρφωσης των γονέων. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν για την ΔΕΠΥ όπως και τεχνικές για την βελτίωση της συμπεριφοράς που βρίσκει εφαρμογή σε ένα περιβάλλον σχολικής τάξης.

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβάνουν ενισχυμένη δομή των δραστηριοτήτων στην σχολική τάξη, καθημερινή ανατροφοδότηση, και συμβολική οικονομία. Με την εκπαίδευση και την βελτίωση αυτής της μνήμης κάποια από τα άλλα συμπτώματα μπορεί να ελαττωθούν επίσης. Σε μια μελέτη από τον Klingberg και άλλους, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω υπολογιστή έχει επιδείξει καλά αποτελέσματα στην λειτουργική μνήμη, ακόμα και αν το γενικευμένο αποτέλεσμα στα συμπτώματα που αφορούν την συμπεριφορά δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρα.

Η επαγγελματική συμβουλευτική δεν είναι υποκατάστατο για την παραδοσιακή, πολύτροπη αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ όπως απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall φαρμακευτική αγωγή, η διατροφή, η άσκηση και η θεραπεία.

Πέντε διαφορετικές συνθέσεις των διεγερτικών καθεστώς απώλειας βάρους εγκριθεί από τον FDA για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ: οι τρεις προέρχονται από την αμφεταμίνη και οι δύο μαύρο καπνό διογκωτικό λίπους την μεθυλφαινιδάτη.

Η ατομοξετίνη είναι απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall μόνο μη-ελεγχόμενο, μη-διεγερτικό φάρμακο εγκεκριμένο για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ. Δεν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την αποτελεσματικότητα μεταξύ των φαρμακευτικών αγωγών που χρησιμοποιούνται για την ΔΕΠΥ.

Αυτή η κατηγορία των φαρμάκων γενικά λαμβάνεται ως μια μονάδα. Η αντίδραση βάση συμπεριφοράς στα διεγερτικά των παιδιών είναι παρόμοια ασχέτων αν έχουν ΔΕΠΥ ή όχι. Κάποιοι γιατροί μπορεί να προτείνουν αντικαταθλιπτικά ως η πρώτη μορφή αντιμετώπισης αντί των διεγερτικών [38] αν και τα αντικαταθλιπτικά επιδεικνύουν χαμηλότερη αποτελεσματικότητα απ' ό,τι τα διεγερτικά.

Λεβοαμφεταμίνη και δεξτροαμφεταμίνη[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Η λεβοαμφεταμίνη και η δεξτροαμφεταμίνη έχουν την ίδια χημική συνταγή αλλά η μια είναι το ακριβές είδωλο της άλλης, με τον ίδιο τρόπο που τα χέρια μας είναι τα ίδια αλλά το ένα είναι το αντίστροφο είδωλο του άλλου.

Αυτή η κατοπτρική διαφορά είναι αρκετή για να προκαλέσει διαφορετικό μεταβολισμό στα δύο συστατικά.

Μενού πλοήγησης

Η Adderall ξεκινά δράση πριν την δεξτροαμφεταμίνη εξαιτίας της λεβοαμφεταμίνης. Ωστόσο, η προτίμηση του εγκεφάλου για δεξτροαμφεταμίνη αντί για λεβοαμφεταμίνη δείχνει ότι η κλινική αξία της Adderall οφείλεται ως επί τον πλείστον στην δεξτροαμφεταμίνη.

Δεξτροαμφεταμίνη[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Το σώμα μας μεταβολίζει την δεξτρομεταμφεταμίνη σε δεξτροαμφεταμίνη μεταξύ άλλων λιγότερο σημαντικών χημικών ενώσεων. Ένα τέταρτο της δεξρομεταμφεταμίνης εν τέλει θα μετατραπεί σε δεξτροαμφεταμίνη. Στην πραγματικότητα, όταν η δεξτροαμφεταμίνη και η μεθυλφαινιδάτη αποδεικνύονται αναποτελεσματικές, κάποιοι γιατροί συνταγογραφούν δεξτρομεταμφεταμίνη.

Αν και σπανίως χορηγείται, σποραδικές αναφορές δείχνουν ότι η δεξτρομεταμφεταμίνη είναι πολύ απολεσματική σε περιπτώσεις όπου οι δύο άλλες ουσίες είναι αναποτελεσματικές, ή προκαλούν περιορισμένες παρενέργειες. Η δεξτροθρεομεθυλφαινιδάτη έχει μεγαλύτερη φαρμακευτική δράση απ' ό,τι το δεξτρο ισομερές, και έτσι για παράδειγμα αν το Daytrana το Ritalin σε μορφή διαδερμικού έμπλαστρου χρησιμοποιηθεί, τότε η λεβοθρεομεθυλφαινιδάτη που αποτελεί το μισό της χορηγούμενης δόσης, λαμβάνεται αδυνάτισμα υφάσματος ως περίπου το ένα δέκατο-τρίτο του συνολικού κλινικού αποτελέσματος.

Αυτό είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για παιδιά που δεν τους αρέσει να παίρνουν τα φάρμακά τους εν μέσω της σχολικής ημέρας.

Κάθε απ' αυτές καθιστά τα φάρκακα του FDA φαρμακευτικά διαφορετικά. Πολλαπλά σφαιρίδια[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Τα φάρμακα Adderall και Dexendrine Spansules είναι παραδείγματα φαρμάκων που χρησιμοποιούν ένα σύστημα δύο αλατιού μίγμα αδυνατίσματος για την επίτευξη της ελεγχόμενης έκλυσης. Τα σφαιρίδια εμπεριέχονται σε μια ζελατινώδης καψούλα που ταχέως διαλύεται σε νερό, απελευθερώνοντας έτσι τα σφαιρίδια.

Οι δύο διαφορετικοί τύποι σφαιριδίων διαλύονται με διαφορετικούς ρυθμούς, και έτσι επεκτείνονται οι επιδράσεις των αμφεταμίνων. Η εταιρεία που εμπορεύεται το Adderall αναπτύσσει μια νέα του έκδοχη με τρία διαφορετικά είδη σφαιριδίων που θα ήταν αποτελεσματικά μέχρι και για 16 ώρες. Ώσμωση[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Η μόνη φαρμακευτική αγωγή απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall την ΔΕΠΥ που κάνει χρήση της ωσμωτικής πίεσης για να επιτύχει μια ελεγχόμενη έκλυση του φαρμάκου, είναι το Concerta.

Ένα δίσκιο αυτού του φαρμάκου ουσιαστικά είναι μια επικαλυμμένη καψούλα.

Τι είναι τα νοοτροπικά ;

Η επικάλυψη είναι ένα μείγμα από υδροχλωρίδιο της μεθυλφαινιδάτης και συνδετικές ουσίες όπως λακτόζη, ποβιδόνη και η carnauba wax. Κάτω από αυτή την επικάλυψη βρίσκεται μια κοίλη καψούλα από μια ημι-διαπερατή άκαμπτη μεμβράνη. Η πραγματική καψούλα είναι αδιάλυτη στο νερό, αλλά κάποια από τα συστατικά που γεμίζουν την καψούλα είναι υδατοδιαλυτά ενώ άλλα αντιδρούν με ξεχωριστούς τρόπους με το νερό.

Στο ένα άκρο της καψούλας υπάρχει μια μικρή οπή από laser, αρκετά μεγάλη για να περάσουν σωματίδια της μεθυλφαινιδάτης. Ο όγκος της καψούλας επιμερίζεται σε τρία χωρίσματα. Στο άκρο πιο κοντά στην οπή είναι το πρώτο χώρισμα, όπου βρίσκεται ένα μείγμα που περιέχει ένα μικρό ποσοστό συγκέντρωσης μεθυλφαινιδάτης.

Στην μέση βρίσκεται το δεύτερο χώρισμα όπου βρίσκεται ένα διαφορετικό μείγμα που περιέχει μια υψηλότερη ποσότητα συγκέντρωσης μεθυλφαινιδάτης. Στο τρίτο χώρισμα, που βρίσκεται πιο μακρύα από την οπή, εμπεριέχεται τριακετίνη, οξική κυτταρίνη, υπρομελόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη και οξείδια πολυαιθυλενίου.

Μόλις γίνει η κατάποση, το κέλυφος της καψούλας αποσυντίθεται τάχιστα και η μεθυλφαινιδάτη που εμπεριέχονταν σε αυτόν, εκλύεται. Όταν το νερό σαρώσει την ημι-διαπερατή μεμβράνη, το τρίτο χώρισμα, το οποίο είναι και πιο μακρυά από την οπή, θα μεγαλώσει γιατί η υπρομελόζη απορροφά νερό και διογκώνεται ενώ η πολυαιθυλενογλυκόλη θα αυξήσει την ωσμωτική πίεση. Αυτό το χώρισμα σιγά-σιγά θα πιέσει τα περιεχόμενα των δύο άλλων χωρισμάτων μέσα από την οπή, ξεκινώντας με τις χαμηλότερες συγκέντρωσεις της μεθυλφαινιδάτης, μόλις η ποσότητα χαμηλότερης συγκέντρωσης μεθυλφαινιδάτης έχει ως επί σώμα λεπτός k- σύνδεσμος πλείστον φύγει εκτός καψούλας τότε η ποσότητα υψηλότερης συγκέντρωσης μεθυλφαινιδάτης θα ξεκινήσει να πιέζεται εκτός της καψούλας μέσω της οπής.

Η καψούλα θα καταστεί φαρμακολογικά αδρανής μόλις όλη η μεθυλφαινιδάτη αποβληθεί. Διαδερμική[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Αυτό είναι ένα έμπλαστρο που εφαρμόζεται στο δέρμα και το οποίο επιτρέπει στο φάρμακο να διαχυθεί μέσω των στρωμάτων του δέρματος και έτσι να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος.

Σε αντίθεση με τα φάρμακα που χορηγούνται μέσω της στοματικής οδού, αυτό μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί βολικά, καθιστώντας έτσι ευέλικτο όσον αφορά τον προγραμματισμό του ασθενή.

Το Daytrana είναι η εμπορική ονομασία ενός διαδερμικού έμπλαστρου το οποίο κατ' ουσία έχει την ίδια σύνθεση με το Ritalin. Το Daytrana εφαρμόζεται στο δέρμα το πρωί και το φάρμακο απορροφάται καθόλη την διάρκεια της ημέρας εξίσου, ενώ ο ασθενής αναμένεται να νιώσει τις επιδράσεις της μεθυλφαινιδάτης μέχρι δύο ώρες αφότου το απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall έχει αφαιρεθεί, έτσι ώστε οι ασθενείς θα έπρεπε να αφαιρούν το έμπλαστρο μερικές ώρες πριν την ώρα του ύπνου.

Αυτοί που συνεργάστηκαν για την παρασκευή του Daytrana αναπτύσσουν μια μορφή της δεξτροαμφεταμίνης σε διαδερμικό έμπλαστρο και έχουν ολοκληρώσει την πρώτη φάση των ανθρώπινων μελετών του FDA.

Κατάχρηση Adderall για απώλεια βάρους

Προφάρμακα[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Το προφάρμακο είναι μια χημική ένωση αδρανης εκ φύσεως, το οποίο όταν μεταβολίζεται καθίσταται φαρμακευτικά ενεργό. Τα προφάρμακα συνήθως χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της βιοδιαθεσιμότητας μέσω της στοματικής οδού, καθώς οι χημικές ιδιόητες του ενεργού συστατικού μπορεί να προκαλέσει μια ανεπαρκής απορρόφησή μέσω της γαστρεντερικής οδού.

H Λισδεξαμφεταμίνη με το εμπορικό όνομα Vyvanse είναι ένα προφάρμακο δεξτροαμφεταμίνης. Αυτό είναι μια ζελατινοειδής καψούλα που διαλύεται ταχέως μόλις γίνει κατάποσή της και εκλύει την λισδεξαμφεταμίνη dimesylate. Μη-διεγερτικά[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Η ατομοξίνη Strattera είναι ένα μη-διεγερτικό φάρμακο εγκεκριμένο για την απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall της ΔΕΠΥ.

Είναι λιγότερο αποτελεσματικό απ' ό,τι τα διεγερτικα για την ΔΕΠΥ, σχετίζεται με μεμονωμένες περιπτώσεις βλάβης του ήπατος, φέρει μια προειδοποίηση του FDA σε μαύρο πλαίσιο αναφορικά με απώλεια βάρους sabrina bryan εξιδανίκευση της αυτοκτονίας, και ελεγχόμενες μελέτες δείχνουν αύξηση στον καρδιακό ρυθμό, μείωση του σωματικού βάρους, μειωμένη όρεξη και ναυτία που εμφανίζεται με την θεραπεία.

Ο FDA απαιτεί να γίνουν αρκετές κλινικές δοκιμές για να αποδειχθεί η ασφαλής χρήση και η αποτελεσματικότητα ενός δυνητικού φαρμάκου στην αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ.

Τα φάρμακα παρακάτω δεν έχουν περάσει αυτές τις δοκιμές, οπότε η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει αποδειχθεί ωστόσο τα συγκεκριμένα φάρμακα έχουν απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall για άλλες χρήσεις, έτσι ώστε έχουν κριθεί κατάλληλα για τους αντίστοιχους ασθενείςεν τούτοις η σωστή δοσολογία και οι οδηγίες χρήσεως δεν έχουν αποδοθεί εξίσου καλά. Υπήρξαν αναφορές για χορήγησή του σε χαμηλές δόσεις ως μη-προβλεπόμενο φάρμακο για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ με επιτυχία.

Εναλλακτικές λύσεις για Adderall >> ADHD

Είναι ακόμα νόμιμο σε κάποιες χώρες της ΕΕ, όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Βενζαμφεταμίνη Didrex — ένα λιγότερα ισχυρό διεγερτικό. Παρουσιάζει κάποιες ελάχιστες ψυχοτροπικές παρενέργειες μέχρι το συκώτι να το μεταβολίσει σε αμφεταμίνη και μεθαμφεταμίνη.

Καθώς αυτό δρα ως ένας μηχανισμός παρατεταμένης έκλυσης, έχει ένα χαμηλότερο ενδεχόμενο κατάχρησης και υπάγεται στο χρονοδιάγραμμα 3. Βουπροπιόνη Wellbutrin — κατηγοριοποιημένο ως αντικαθλιπτικό.

Είναι το πιο κοινό φάρμακο που χορηγείται μη-προβλεπόμενα για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ. Αναστέλλει την επαναπρόσληψη της νορεπινεφρίνης, και σε ένα μικρότερο βαθμό, της ντοπαμίνης, σε νευρωτικές συνάψεις, [51] και παρουσιάζει ελάχιστη ή και καμία επιδραση στην επαναπρόσληψη σεροτονινεργικών. Συχνά συνταγογραφείται ως μια συνταγή χρονομετρημένης έκλυσης για την μείωση του ρίσκου εμφάνισης παρενεργειών. Η Βουπροπιόνη δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή για τις διεγερτικές της ιδιότητες γιατί σε υψηλές δόσεις τείνει να προκαλεί επιληπτικές κρίσεις σε ένα μεγάλο ποσοστό των σχετικών ασθενών.

Μιλνασιπράνη, ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο, που προς το παρόν ερευνάται για το ενδεχόμενο να αμβλύνει τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ στους ενηλίκους.

Αρχικά απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall απόφαση για εμπορική του προώθηση με την προβλεπόμενη του χρήση ως Alertec αλλά ανεβλήθη λόγω ενός λεγόμενου συμβάντος σχετιζόμενου με το Σύνδρομο του Stevens-Johnson. Τον Μάρτιο τουοι δημιουργοί του συγκεκριμένου φαρμάκου ανακοίνωσαν ότι θα διέκοπταν την παραγωγή του.

Πλέον δεν είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ. Ρεμποξετίνη Edronax — είναι ένας επιλεκτικός αναστολέας απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall της νορεπινεφρίνης το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται ως αντικαταθλιπτικό. Μελέτες εκτός των ΗΠΑ έχουν καταλήξει ότι είναι μια αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή για την ΔΕΠΥ, [56] και συνταγογραφείται μη-προβλεπόμενα για αυτόν τον σκοπό στο Ισραήλ και σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες, εν τούτοις η ρεμποξετίνη δεν έχει εγκριθεί ποτέ από τον FDA για τις ΗΠΑ.

Τα χειρότερα νόμιμα φάρμακα που προκαλούν εθισμό

Emsam — μια εκδοχή της σελεγκιλίνης που χορηγειται στον οργανισμό μέσω διαδερμικού έμπλαστρου. Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά ενίοτε επίσης συνταγογραφούνται, [7] αλλά φαίνεται να επιδρούν μονάχα στην υπερκινητική πλευρά της κατάστασης.

im ταιριάζει αλλά θέλουν να χάσουν βάρος

Αυτό το διάστημα υπάρχει έρευνα όσον αφορά την κατηγορία των nano- go συμπλήρωμα απώλειας βάρους επιλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης SSREs.

Το μόνο διαθέσιμο είναι η Τιανεπτίνη εμπορικό όνομα Stablon. Αυτό είναι ένα παράτυπο τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό το οποίο στερείται απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες του adderall όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του και ως τούτου μη-εγκεκριμένο. Απώλεια βάρους γρίλας τιανεπτίνη δεν είναι διαθέσιμη στην Βόρεια Αμερική.

Πειραματικές και εναλλακτικές φαρμακευτικές αγωγές[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Το γυμνόσπερμα γκίγκο είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα που χρησιμοποιείται από κάποια άτομα με ΔΕΠΥ.

Διατροφικά συμπληρώματα και εξειδικευμένες δίαιτες μερικές φορές χρησιμοποιούνται από άτομα με ΔΕΠΥ με σκοπό να μετριάσουν κάποια ή και όλα τα συμπτώματα. Επιπλέον, "υπερβολικές δόσεις βιταμινών, οι οποίες μπορεί να είναι τοξικές, πρέπει να αποφεύγονται". Η βιοανατροφοδότηση ειδοποιεί τον ασθενή για την παρουσία εγκεφαλικών κυμάτων Βήτα. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σχίσμα στην επιστημονική κοινότητα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα αυτής της αγωγής.

Χαλαρώστε το βάρος απαλά

Μια σειρά μελετών δείχνουν ότι οι επιστημονικές αποδείξεις τα τελευταία χρόνια αυξάνονται όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βιοανατροφοδότησης EEG για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ.