Απώλεια βάρους

Την απώλεια βάρους και την προσαρμογή, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ • Wellnex

την απώλεια βάρους και την προσαρμογή

Ορμονικές προσαρμογές που ακολουθούν την απώλεια βάρους μέσω της βαριατρικής την απώλεια βάρους και την προσαρμογή Περίληψη Εισαγωγή και στόχοι: Η βαριατρική χειρουργική θεωρείται ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τη μακροχρόνια θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας, έχοντας ευμενείς επιδράσεις στον μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπιδίων.

Πιθανοί υποκείμενοι μηχανισμοί περιλαμβάνουν τη μείωση της λιπώδους μάζας, τον περιορισμό της θερμιδικής πρόσληψης, καθώς και αλλαγές στις έκκριση γαστρεντερικών ορμονών. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση των επιδράσεων της γαστρικής παράκαμψης κατά Roux-en-Y RYGB και της επιμήκους γαστρεκτομής SG στα επίπεδα γλυκόζης, ινσουλίνης και λιπιδίων, την αντίσταση στην ινσουλίνη, καθώς και στα επίπεδα της ορεξιογόνου ορμόνης γκρελίνης, καθώς και των ανορεξιογόνων ορμονών PYY και GLP-1 μετά τη χορήγηση μεικτού γεύματος.

την απώλεια βάρους και την προσαρμογή πόσο απώλεια βάρους την εβδομάδα

Υλικά και μέθοδοι: Είκοσι οκτώ νοσογόνα παχύσαρκοι ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, εκ των οποίων 11 υποβλήθηκαν σε RYGB ηλικία: ΒΜΙ: Εισαγωγή και στόχοι: Η βαριατρική χειρουργική nhs έλεγχος απώλειας βάρους ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τη μακροχρόνια θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας, έχοντας ευμενείς επιδράσεις στον μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπιδίων.

Οι ασθενείς εξετάστηκαν προεγχειρητικά, καθώς και 3, 6 και 12 μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση.

την απώλεια βάρους και την προσαρμογή

Δείγματα αίματος συλλέχθηκαν πριν καθώς και 30, 60, 90,και λεπτά μετά την κατανάλωση ενός μεικτού γεύματος για τη μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης, ινσουλίνης, τριγλυκεριδίων, γκρελίνης, PYY και GLP Οι μεταγευματικές αποκρίσεις εκφράστηκαν ως περιοχή υπό από την καμπύλη area under the curve, AUC. Αποτελέσματα: Δεν υπήρξαν προεγχειρητικές διαφορές μεταξύ των ομάδων σε καμία από τις παραμέτρους που μελετήθηκαν.

mono χάνουν βάρος

Και οι δύο ομάδες εμφάνισαν σημαντική και συγκρίσιμη απώλεια βάρους μετεγχειρητικά. Στην ομάδα που υποβλήθηκε σε RYGB παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά συγκριτικά με την ομάδα που υποβλήθηκε σε Την απώλεια βάρους και την προσαρμογή όσον αφορά τη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ και των μεταγευματικών επιπέδων των τριγλυκεριδίων.

Προσαρμογή της διατροφής σας: Διατήρηση υγιούς βάρους

Και στις δύο ομάδες παρατηρήθηκαν συγκρίσιμα αποτελέσματα στη βελτίωση του γλυκαιμικού μεταβολισμού και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η επίδραση και των δυο επεμβάσεων στο αίσθημα της πείνας οδηγούν σε συγκρίσιμες επιδράσεις στην απώλεια βάρους, το γλυκαιμικό μεταβολισμό και την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Φαίνεται ότι η απώλεια βάρους είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτές τις ευμενείς μεταβολικές επιδράσεις, με τις γαστρεντερικές ορμόνες να διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο.